15 Şubat 2012 Çarşamba

İNSANDA GELİŞİM DÖNEMLERİ

İNSANDA GELİşİM DÖNEMLERİ:
Büyüme, olgunlaşma ve öğrenme insanların gelişmesinin ana etkenleridir.
Yeni doğan bebekte vücut hücrelerinin bölünmeye devam etmesiyle boy ve kütlenin artmasına büyüme denir.
Büyüme olayına paralelolarak vücudumuzdaki yapı ve organların belli görevleri yapabilecek duruma gelmesine olgunlaşma denir.
Bir davranışın nasıl yapılacağının kavranmasına ise öğrenme adı verilir.
Büyüme, olgunlaşma ve öğrenme insanların gelişmelerini sağlar.
İnsanlarda belirli özellikler incelendiğinde büyüme ve gelişme, beş farklı döneme ayrılır. Bunlar; bebeklik dönemi, çocukluk dönemi, ergenlik dönemi, yetişkinlik dönemi ve yaşlılık dönemidir.

1-) Bebeklik Dönemi:
0- 12 ayları arasındaki dönemdir. Bu dönemde;
· Anne karnından çıktıktan sonra dış ortama uyum sağlamaya çalışırlar.
· Hastalıklara ve çevresel faktörlere karşı savunmasızdırlar.
· Baslarını dik tutamazlar, emme, tutma, yakalama hareketi yaparlar.
· Her türlü ihtiyaçları için anneye bağımlıdırlar.
· Dişleri çıkar.
2 -) Çocukluk Dönemi:
1 - 11 yaşları arasındaki dönemdir. Bu dönemde; 00
8. • 1 - 3 yaş arasında yürüme, konuşma gibi yetenekleri kazanırlar. Once & tutunarak sonra da desteksiz yürümeye başlarıar. Basit kelimelerle (baba, mama,
anne) konuşmaya başlarıar, sonra bu kelimelerle cümle kurarlar.
• Anneye bağımlılıktan kurtulurlar.
• Kendi kendine giyinir, yemek yer, yaşıtlarıyla oynar ve vücut temizliğini yaparlar.
• Okula başlarıar. Okuma, yazma, matematik işlemleri gibi temelokul
becerilerini kazanırlar.
· Kişilik gelişimi başlar.
· Görev bilincini ve hayal ile gerçeği ayırt etmeyi öğrenir.
· Arkadaşları ve büyükleriyle iletişim kurabilirler.
· Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirirler.
3 -) Ergenlik Dönemi:
12 - 21 yaşları arasındaki dönemdir. Bu dönemde;
• Duygusallık ön plana çıkar. Aşk, sevgi, sadakat, hayatın anlamı gibi konular ilgilerini çeker.

• Anne ve babalarla çatışırıar, kendilerini anlamadıklarını düşünür ve onlara
değer vermezler.
· Kendilerine değer verilmesini isterler.
· Biyolojik yönden olgunlaşırlar.
· Bedensel ve ruhsal değişmeler yaşarlar.
· Soyut kavramları daha rahat algılarlar.
· Toplumdaki yerlerini ve rollerini belirlemeye çalışırlar.
4-) Yetişkinlik Dönemi:
21 - 65 yaşları arasındaki dönemdir. Bu dönemde;
· Hayatın dönüm noktası olan iş, eş seçimini yaparlar.
· Sorumlulukları artar, kendisini ve başkalarını düşünürler.
· Toplumsal sorunlarda rol almak isterler.
· Fiziksel gelişimlerini tamamlar ve olgunlaşırlar.
13.
5-) Yaslılık Dönemi:
. 65 yaşın üstündeki dönemdir. Bu dönemde;
· Bedensel ve zihinsel luk başlar.
· Hareket etme zorlaşır.
· Zihinsel faaliyetler zorlaşır.
· Çabuk yorulup kolay unuturlar.
· Duyu organları eskisi kadar iyi çalışamaz.